Zapisy i Cennik

Już otwarte, rekrutacja trwa, liczba miejsc ograniczona!
ZAPISY: tel. 609 591 803, 697 707 467
Opłata wpisowa
W momencie zapisania dziecka do żłobka pobierane jest jednorazowe bezzwrotne wpisowe w wysokości 450 zł
(jest to opłata na cały okres pobytu dziecka w żłobku). Opłata pokrywa koszty ubezpieczenia, wyprawki plastycznej, imprez okolicznościowych itp.

Opłata za wyżywienie
Wyżywienie: 4 posiłki dziennie (śniadanie, zupa, drugie danie, podwieczorek) – 13 zł/dzień. Rodzice nie ponoszą kosztów za wyżywienie podczas nieobecności dziecka w żłobku, o ile placówka została poinformowana o absencji dziecka najpóźniej do godziny 21.00 dnia poprzedzającego planowaną nieobecność.

Opłata za czesne miesięczne

Koszt utrzymania jednego dziecka w żłobku w 2023 roku wynosi 1500 zł.
Od tej kwoty odliczamy:
- 400 zł dotacja stała z budżetu miasta Lublin dla osób zamieszkujących miasto Lublin (dotacja celowa do 31 grudnia 2023 r.)
- oraz świadczenie tzw. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO)- dla rodziców dzieci w wieku od 12. do 35. miesiąca życia - 500 zł lub 1000 zł na drugie i każde kolejne dziecko (kwotę otrzymuje rodzic na swoje konto bankowe, po złożeniu wniosku do ZUS, a tym samym żłobek nie pomniejsza kwoty czesnego). Świadczenie przysługuje od 1 stycznia 2022 roku.
-Ustawa RKO zakłada również dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci, które nie będą objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym (chodzi np. o pierwsze lub jedyne dzieci w rodzinie) - dofinansowanie będzie wynosić  400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, (kwota przekazywana będzie bezpośrednio na konto żłobka, po złożeniu wniosku do ZUS przez rodziców). Rozwiązanie będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r. (jeżeli rodzic złoży wniosek do ZUS- przysługiwać im będzie wyrównanie kwoty od 1 stycznia 2022 r.).
** Dziecko może uczęszczać do żłobka w mniejszej ilości godzin, w zależności od zapotrzebowania rodziców. Cena czesnego nie ulega jednak obniżeniu z tego tytułu.
*** Każda kolejna godzina po przekroczeniu godziny 17.00 – płatna 50 zł, maksymalnie do godziny 19.00 (po wcześniejszym ustaleniu z pracownikami placówki).

Pragniemy poinformować, iż Żłobek Niepubliczny Bambino, nie oferuje opieki nad dziećmi w formie karnetów godzinowych lub doraźnej opieki. Ponieważ głównym naszym priorytetem jest zapewnienie Maluchom maksymalnego poczucia bezpieczeństwa i komfortu. Daje nam to przede wszystkim stałość grupy, osobiste miejsce w szatni i łazience, indywidualne, przypisane do każdego dziecka łóżeczko z osobistą pościelą (dzieci nie rotują w łóżeczkach).

W ramach czesnego oferujemy:
  • zajęcia edukacyjne, zajęcia plastyczne i muzyczne
  • język angielski z Musical Babies poprzez śpiew i zabawę
  • zajęcia umuzykalniające "gordonowskie" - Muzyczne Kroczki
  • zajęcia taneczne - Lubelskie Centrum Inicjatyw Tanecznych
  • bajkoterapię
  • sensoplastykę, zajęcia rozwijające małą i dużą motorykę
  • imprezy okolicznościowe (Dzień Dziecka, Dzień Babci i Dziadka, Karnawał, Dzień Misia itp.)
  • drobne upominki np. na Mikołajki, urodziny
  • ubezpieczenie dzieci
  • własna pościel, ręczniczek, nocniczek (zapewnienie utrzymania rzeczy w czystości leży po stronie żłobka)

Dane do przelewu:
numer konta MBank: 77 1140 2004 0000 3802 7748 0568
Żłobek Niepubliczny Bambino s.c. ul. Jantarowa 5 lok.18 20-582 Lublin
W tytule proszę podać Imię i Nazwisko Dziecka oraz miesiąc opłaty.
UWAGA! Wszystkie opłaty płatne przelewem na konto żłobka do 5 dnia następnego miesiąca, poza opłatą wpisową, która jest opłatą jednorazową, płatną przed podpisaniem umowy ze żłobkiem.